Pomoć zajednici

O projektu

Pomoć zajednici

Vrijednost projekta
3.251.950,00 kn

 

Zaposleno 15 žena pripadnica ciljnih skupina
Koje brinu od 77 korisnika u nepovoljnom položaju

U Općini Josipdol živi 773 osobe starije od 65 godina, i to pretežito u samačkim domaćinstvima – 369 kućanstava sa jednim članom
Na evidenciji HZZ-a ima evidentiranih 187 nezaposlenih sa područja Općine Josipdol od čega 115 žena, a najviše sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem – 75 žena

Tijekom 2016. godine, u suradnji s HZZ-om Općina Josipdol je u sklopu programa javnih radova provodila program „Pomoć u kući” u kojem je bilo zaposleno 10 žena koje se brinule o starijim korisnicima naše lokalne zajednice tijekom 9 mjeseci.

Općina Josipdol se kao prijavitelj u veljači 2018. godine prijavila kao prijavitelj na raspisani javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, na trajni otvoreni poziv „Zaželi-Program zapošljavanja žena“ iz Operativnog programa ULJP 2014.-2020., sa projektnim prijedlogom „POMOĆ ZAJEDNICI – ZAŽELI”, kodni broj UP.02.1.1.05.0186

 • Projektni prijedlog Općine Josipdol ocijenjen je sa 105 bodova
 • Projektni prijedlog Općine Josipdol ocijenjen je sa 105 bodova
  Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je 11. srpnja 2018. godine donijelo Odluku o financiranju
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 30. srpnja 2018. godine u Ravnoj gori

Opći cilj projekta je pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama sa područja Općine Josipdol

Specifični ciljevi projekta su;

 • Poboljšanje kvalitete življenja osoba starije životne dobi kroz izvaninstitucionalni oblik skrbi u lokalnoj zajednici
 • Sprečavanje socijalne isključenosti starijih osoba
 • Poticanje međugeneracijske solidarnosti na području naše općine putem zapošljavanja žena

Projekt se provodi kroz aktivnosti;

 1. Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području Općine Josipdol
 2. Promidžbu i vidljivost
 3. Upravljanje projektom

Osnovna aktivnost projekta usmjerena je na usluge prilagođene starijim osobama. A osobito na potrebe pomoći u prevladavanju usamljenosti i socijalne isključenosti kao ina na organiziranje prehrane, kućanske poslove, uređenje okućnice, osobnu higijenu te posredovanje u ostvarivanju različitih prava.

Provedba projekta je započela tijekom 31. srpnja 2018. godine

Tijekom kolovoza proveden je postupak zapošljavanja dvije osobe u projektnom timu i to administrator projekta i koordinator projekta.

Tijekom rujna 2018. godine proveden je postupak i odabir žena, pripadnica ciljnih skupina za zapošljavanje u projekta.

1. listopada 2018. godine žene pripadnice ciljne skupine započele su raditi u projektu.

Za potrebe obilaska korisnika ženama zaposlenima u projektu nabavljeno je 15 bicikala

Provođenjem projekta „Pomoć zajednici – Zaželi” omogućen je pristup zapošljavanju i tržištu rada teže zapošljivih žena u našoj lokalnoj zajednici čime će se ujedno i potaknuti socijalna uključenost i povećana kvaliteta života satrijih korisnika i osoba u nepovoljnom položaju.

Projekt „Pomoć zajednici – Zaželi” pridonijeti će poboljšanju kvalitete života u našoj lokalnoj zajednici.

Izrada ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Josipdol